บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ จะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

Kerry

บริการที่ดีเลิศของบริษัท คือการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมีตัววัดผลการส่งที่ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 95%,ผลสำเร็จการคืนสินค้ากับต้นทางไม่เกิน 4%, ผลสำเร็จของการเกิดสินค้าเสียหายไม่เกิน 0.1% การคลอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ให้สามารถส่งได้ภายในวันถัดไป ได้สูงสุดถึง 99.9% ของทุกรหัสไปรษณีย์ในประเทศไทย

 

ไปรษณีย์ไทย

ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มี กำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

ค่าบริการ การขนส่งและการจัดส่ง

 1. โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ จะทำการคำนวณ จากน้ำหนักจริงของสินค้า หรือขนาดของสินค้า วัดจาก (กว้าง x ยาว x สูง)
 2. โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ จะจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด โดย โฮม เมก้ามาร์ทช้อปออนไลน์ จะแจ้งค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในหน้าสรุปการสั่งซื้อโฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ ได้คำนึงถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค่าอย่างรวดเร็ว ทันใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าการบริการจัดส่งสินค้า ตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการของบริษัททีเอ็นที, Kerry Express, บริษัทไปรษณีย์ไทยภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์

2.1 ทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด ภายใน 1-7 วัน ทำการ

2.2 การจัดส่งสินค้าอาจจะใช้ระยะเวลาเกินกว่า 7  วัน ทำการ ในกรณีต่อไปนี้

 •  สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
 •  สินค้าขาดตลาด
 •  ภัยธรรมชาติ
 •  วันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว
 •  กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 1. ระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการขนส่งด้วย
 2. ระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อนจากที่ได้แจ้งกับลูกค้าได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
 3. โฮม เมก้ามาร์ทช้อปออนไลน์ จะเริ่มนับระยะเวลาการขนส่งเมื่อได้รับหลักฐานยืนยัน การชำระเงินจากลูกค้า
 4. การจัดส่งสินค้า จะถูกดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อในแต่และวัน
 5. แม้สินค้าจะเป็นหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน หากเป็นสินค้าต่างประเภทกันก็จะได้รับการจัดส่งต่างกัน
 6. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ได้แจ้งในใบสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และได้แจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการจัดส่ง

 

การติดตามออเดอร์

 • เมื่อลูกค้าท่านใด ต้องการติดตามสถานะการสั่งซื้อ ท่านสามารถโทรสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 089-4241515 (คุณใหม่)
  โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ ยินดีให้บริการ