ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท “ โฮม เมก้ามาร์ท ” เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  เครื่องมือช่าง วัสดุตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านทุกชนิด แบบครบวงจร โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็น เจ้าของบ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่าง ผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก และโครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้อาคารหลังเดียวในลักษณะแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่จัดเก็บสินค้าพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที โดยสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

ประเภทวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง

ประเภทวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร

กลุ่มปูนซีเมนต์และก่อสร้าง กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์
กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด กลุ่มเครื่องมือช่าง
กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์
กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว
กลุ่มกระเบื้องเซรามิค วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง
กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน

การให้บริการ

บริษัท “ โฮม เมก้ามาร์ท ” ยึดมั่นปรัชญาการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ 5 ประการ ที่สำคัญ ดังนี้

FAST   –  การอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ
RIGHT  –  การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
CHEAP –  การจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และย่อมเยา
EASY   –  การบริการอย่างเป็นกันเองพนักงานมีขีดความสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การจัดแสดงสินค้าที่สะดวกต่อการเลือกชมและเลือกซื้อ รวมถึงบริการจัดส่งถึงบ้าน
POLITE –  การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีมารยาท ให้เกียรติลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ

บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตหรือการใช้งานตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 14 วัน เพียงแต่ลูกค้านำใบเสร็จรับเงินและสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์มาแสดงเท่านั้น ทางบริษัทจะพิจารณาและจ่ายเป็นเงินสดทันที

บริการสินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษมัดจำ 30% ไม่รับเปลี่ยนและคืน