ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองสุขก่อสร้างต่อมาในปี 2546 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองสุขก่อสร้าง ขยายที่ตั้งโกดังร้านค้ามาที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งร้านโฮม เมก้ามาร์ทในปัจจุบัน และได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮม เมก้ามาร์ท” ได้เริ่มขยายอาคารเพื่อรองรับการขยายกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และได้นำรูปแบบการค้าแบบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างรูปแบบเดิม โดยปรับรูปแบบสาขาเป็นลักษณะคลังสินค้าที่มีการแบ่งพื้นที่สำหรับส่วนค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงการนำระบบบาร์โค้ด และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยมาใช้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงงานสรรไทสั่งตัด  ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยเริ่มใช้ชื่อทางการค้าใหม่ว่า “สรรไท ซุปเปอร์เทค” เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่กำลังนิยมงานหลังคาเมทัลชีท
ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า