รับสินค้าที่ร้านด้วยตัวเองมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่คิดค่าบริการ เพียงเลือกซื้อสินค้าจาก โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ homemegamart.com  และเลือกรูปแบบการรับสินค้าเป็น “Click & Collect” แล้วทำการชำระค่าสินค้าผ่านหน้าเวบไซต์ ก็สามารถนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงกับชื่อผู้รับ มารับสินค้าตามวัน เวลา ที่สะดวกได้เลย

 

• โฮม เมก้ามาร์ท ช้อปออนไลน์ มีวิธีการจัดเก็บสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะไปรับอย่างไร

เราใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้าเสมอ สินค้าของคุณจะถูกเก็บไว้ในโซนสำหรับจัดเก็บสินค้า “Click & Collect” ให้เหมือนคุณเป็นคนเลือกหยิบเองและมีระบบการจัดเก็บที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า รวมทั้งขั้นตอนการบรรจุหีบห่อที่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวสินค้าเป็นอย่างดี

 

• เลือกช่วงเวลาในการรับสินค้าอย่างไร

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาในการรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.00 น. – 18.00 น.  ที่รัานได้ตามสะดวก

 

• ข้อกำหนดสำหรับผู้รับสินค้า

ผู้รับสินค้าจะต้องมีหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงกับชื่อ ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ หากไม่สามารถมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ให้ผู้สั่งซื้อทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ และรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องด้วย

 

• หากมารับสินค้าล่าช้าต้องทำอย่างไร ?

หากคุณทราบล่วงหน้าว่าจะมารับสินค้าล่าช้าจากเวลาที่ระบุไว้ กรุณาโทรติดต่อ  Call center 044-602-602 ต่อ 452  เพื่อแจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเปลี่ยนเวลารับ ทั้งนี้ จะต้องมารับสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการในระบบ